Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them Imgaddict
  1. Homepage
  2. şeriati

#şeriati photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #şeriati on Instagram

Kuran Muslumanı (@kurannmuslumani) Instagram Profile Photo kurannmuslumani

Kuran Muslumanı

Advertisement

Advertisement

Instagram Image by Konsolide (@abbas.pacini) with caption : "Her inancın ilerleme sağlaması, yine o inanç bağlısı kimselerin ileri seviyelerde olmalarına endekslidir. Bu son yüzyıla" at Sultanahmet Square Istanbul - 1692221068109899141

Her inancın ilerleme sağlaması, yine o inanç bağlısı kimselerin ileri seviyelerde olmalarına endekslidir. Bu son yüzyıla kadar da, Müslümanların "geri kalmış", "inekperest", "cahil", "bağnaz" doğulu olarak gördüğü Hinduların dinleriyle ilgili olarak bizi hayrete düşüren kitaplar yazdıklarını görmekteyiz. Bu kitaplardaki derinliği, İslami konularda yazı yazan yazarların kitaplarında göremiyoruz. Radha Krișna'nın "Ineklerin Kutsallığı" ile ilgili olarak yapmış olduğu felsefi derinliği, bizim tevhid inancı ile ilgili yazılan yazılarda görmenin mümkün olmadığı söylenebilir. Günümüzde, Hintli düşünürlerin "șirk" ve "Hindistan'ın sayısız tanrıları" üzerine yapmış oldukları felsefi yorum ve açıklamalar felsefe dalında önemli bir yer kaplamaktadır. Sadece inanç yönünden, Hindulardan en az iki bin yıl daha önceki tarihe dayalı, köklü ve mükemmel bir inanca sahip olmamıza rağmen, istenen birikimi insanlara sunamıyoruz. Bunun tek sebebi de inancın/dinin ellerimizde rezil hale getirilmiş olmasıdır. #şeriati

Esr🍃 (@esrtrhn) Instagram Profile Photo esrtrhn

Esr🍃

Advertisement

image by Esr🍃 (@esrtrhn) with caption : "#şeriati" - 1691484091029118797
Report Download 0 15

#şeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Hadis Tarihi ve Usûlü Dersleri / Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
✒️ *
*
Mademki Hz. Muhammed bizim için ilk ve en önemli örnekti" - 1678995821621014002
Report Download 0 36

🔊 Hadis Tarihi ve Usûlü Dersleri / Prof. Dr. Ahmet KELEŞ ✒️ * * Mademki Hz. Muhammed bizim için ilk ve en önemli örnektir. O halde bu ilk örneği en doğru bir şekilde tanımalı ve anlamalıyız. Çünkü ancak o zaman sahih bir peygamber tasavvuruna sahip olabiliriz. Bunun için de hiç kuşkusuz hadislere/rivayetlere ihtiyacımız vardır. Sahih peygamber tasavvuru ile sahih rivayet arasındaki bu zorunlu ilişki bizi Hadis Usûlüne getiriyor ve Hadis Usûlü de bize; “Rehberiniz benim. Beni takip ederseniz sizi hem sahih olan rivayete hem de sahih olan peygamber tasavvuruna götürürüm”, diyor. Bize düşen bu güvenilir rehberi takip etmektir. Onu takip etmenin anlamı da Hadis Usûlünü çok iyi öğrenmektir. Çünkü onun ilkeleri ve rehberliği sayesinde gerçekten Hz. Peygamber’e ait olan sözleri/hadisleri bulabileceğiz ve onun “En güzel örnek” oluşunu anlayacağız. Sonuç olarak Hadis Usûlü sadece bir metodoloji değil aynı zamanda bizi Hz. Peygamber’e ve onun örnekliğine götürecek olan en emin yoldur. * * #şeriati

ertan özyurt (@ozyurt.ertan) Instagram Profile Photo ozyurt.ertan

ertan özyurt

image by ertan özyurt (@ozyurt.ertan) with caption : "Zengin olmak için bilim, teknik, düşünce, bilinç ve mantıklı iş lazım.
Dua okuyucu siz müminlerin fakirlik ve geri kalmı" - 1666934296823656626
Report Download 0 43

Zengin olmak için bilim, teknik, düşünce, bilinç ve mantıklı iş lazım. Dua okuyucu siz müminlerin fakirlik ve geri kalmışlık içinde yüzdüğünüzü, dua etmeyen kâfirlerin ise ileri olduğunu ve dünyanın tekmil nimetlerine sahip olduklarını görmüyor musun? "Oku... Oku çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor." #Şeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨  Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs
✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı" - 1665128845320482146
Report Download 0 31

🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨ Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs ✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı ve değişik bir düşünce sistemine sahip oldukları ve Müslüman düşünürlerin bu çerçevede birçok bilimsel kuram oluşturdukları bilinmektedir. Batı düşüncesinin ancak yakın zamanda erişebildiği nice sonuçların, Müslümanlar arasında geçmişte tartışılmış, irdelenmiş ve hatta uygulanmış olan kuramlar arasında bulunduğu, Batının bunlardan birçoğuna henüz yaklaşamamış olduğu -kanıtları da sayılarak- bu kitapta gözler önüne serilmiştir. Sözünü ettiğimiz bu özellikleri İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri’ni alanında öncü duruma getirmiştir. Arapçasının arka arkaya sekiz baskı yapması ve okuyucuların büyük ilgisi de eserin alanında öncü oluşundan kaynaklanmıştır. İçeriği, sosyal bilimlerle uğraşan çevrelerin beğenisine; ulaştığı sonuçlarsa, bilim ve siyasal alanda ki yetkin kimelerin övgüsüne erişmiş, bu övgü ve beğeniler birçok kalem sahibince gündemde tutulmuştur. Elinizdeki bu kitap, İslam’ın, İslam hukukçularının toplum ve yönetimle ilgili görüşlerini öyle sistemli bir tarzda varmiştir ki; Müslümanların önüne, bu yolla pek çok çağdaş siyasal kuramı yeniden değerlendirebilmelerini sağlayacak yeni ufuklar açmıştır. * *   #şeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

Report Download 0 52

⚡️ Şimdi kimsecikler varmaz yanıma Mü’minde yoksunum tek ve tenhayım Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı Çöllerde kayıp bir yetim vâhayım Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde Götür müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslâm diyordu ⚡️ * #şeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "✨ Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu" - 1655094906551975086
Report Download 0 55

✨ Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu sempozyuma katıldı. Şeriati külliyatının son kitabı olan “Kavramlar Sözlüğü” Şeriati’nin eşi Puran Şeriati ve kızı Susan Şeriati’ye hediye edildi. ✨ #şeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu s" - 1655087864583869627
Report Download 0 38

Editörümüz Hüseyin Nazlıaydın ve yazarımız Doç. Dr. Murat Demirkol İran’da düzenlenen “Günümüz, Biz ve Şeriati” konulu sempozyuma katıldı.  #şeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Hz. Musa Aleyhisselam’ın Duâsı⚡️ “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani ve yefkahu kavli. ” (Rabb" - 1649966859196608951
Report Download 0 49

Hz. Musa Aleyhisselam’ın Duâsı⚡️ “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani ve yefkahu kavli. ” (Rabbim göğsümü-sadrımı- genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü de çöz ki dediğimi anlasınlar.)⚡️🌷 Hayırlı Cumalar 🌷 #şeriati

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat i" - 1647793252961936519
Report Download 0 31

🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat ile olan ilişkisi, Kelâm ilminin temel meseleleri arasında yer alır. Kelâmi ekol şeklinde kurumlaşmış olsun veya olmasın, İslam tarihi içinde sıfatlara ilişkin olarak birçok farklı görüş ortaya atılmış ve savunulmuştur. Selbî, sübutî, fiilî, manevi ve haberî şeklinde tasniflere bağlı olarak yapılan araştırmalar yanında sıfatları genel olarak ele alan çalışmalar da yapılmıştır. Meseleye Selefiye, Ashabulhadis, Mutezile ve Ehl-i Sünnet perspektifinden baktığımzda birbirine bazen yakın bazen de karşıt görüşlerin ileri sürüldüğüne tanık olmaktayız. Sıfatlar konusunda Müşebbihe ve Mücessime diye adlandırılan, fakat bir fırka olarak kurumsal varlığı bulunmayan kişi ve küçük toplulukların Allah’ı cisme ve insana benzeten katı ve aşırı yaklaşımını bir yana koyacak olursak zikredilen diğer üç mezhebin kendi içlerindeki kısmi görüş ayrılıklarına rağmen Allah’ı şanına yakışır bir şekilde tanıma kaygısı taşıdıkları söylenebilir. Bunlardan Selefiye’nin lafzı fazla yormayıp hakikatini Allah’a havale eden tefvizci yaklaşımının tam karşısında Mutezile’nin Allah’a nispet edilen cisimsel ve antropomorfik sıfatları şanına uygun bir şekilde tevil etmeyi önemseyen ileri tenzihçi yaklaşımının yer aldığını görmekteyiz. Bu ikisi arasında Eş’ariye ve Matüridiye şeklindeki kollarıyla Ehl-i Sünnet, Selefiye’nin kaygılarını taşımakla birlikte ılımlı bir tenzihçi yol izlemiştir. Fakat Sünni yaklaşımın daha ziyade Mutezile’nin yaklaşımına yakın durduğu da bir gerçektir. Aralarındaki farkı Mutezile’nin ta’til ve nefiy söylemini dillendirmekten kaçınmaları olarak tespit edebiliriz. Özellikle İmam Maturîdî’nin haberî sıfatlar konusunda mutedil bir tevil yöntemini esas aldığını görmekteyiz.   #şeriati