Imgaddict • Check Instagram Online : Download & Save PhotosImgaddict
  1. Homepage
  2. Search Hashtag
  3. globalgoals

#globalgoals

Browse Instagram posts, photos and videos attached with hashtag : globalgoals

MDX's The Sustainables (@sustainablemdx) Instagram Profile Photosustainablemdx

MDX's The Sustainables

We're running the most dangerous experiment in his 1671067231697342198
ReportShareDownload010

We're running the most dangerous experiment in history right now, which is to see how much carbon dioxide the atmosphere can handle before there is an environmental catastrophe - Elon Musk#sdg#globalgoals#ggwcup#ggwc#mdx#un#climateaction#dubai#earth#ocean#climatechange#100daysofsdgaction

We're proud to be featured on the @natgeotravel ro 1671056973543546295
ReportShareDownload130

We're proud to be featured on the @natgeotravelround-up for the best gifts for the eco-minded traveler. Searching for the perfect holiday gift? Get inspired from their post: http://on.natgeo.com/2CbdIIK #changetravelforgood#lokalstory

java mountain coffee® (@javamountaincoffee) Instagram Profile Photojavamountaincoffee

java mountain coffee®

Nyoman, 53, a Grandmother from Pujungan village, l 1671030385683082644
ReportShareDownload021

Nyoman, 53, a Grandmother from Pujungan village, looks for the ready coffee cherries to be picked amongst the heavy foliage. Nyoman will earn $2.50 today for her work from the land owner. Fairtrade?.#equality#maxhavelaar#fairtrade#rainforestalliance#utz#sustainablecoffee#planet5050#globalgoals#sdgs

Länsstyrelsen Västernorrland (@lst_vasternorrland) Instagram Profile Photolst_vasternorrland

Länsstyrelsen Västernorrland

ReportShareDownload07

16 december #adventkalenderMål 11 för att nå #agenda2030är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.Länsstyrelsen har genom kulturmiljölagen möjlighet att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som byggnadsminnen. Utifrån byggnadsminnena ska det vara möjligt att berätta om viktiga skeden och brytpunkter i länets historia. Så bitar vi till att delar av mål 11 av de globala målen nås.Läs mer om dom globala målen i länk i profilen Illustration:FN Bild: Camilla Zilo #globalgoals#hållbarutveckling#hållbarastäderochsamhällen#länsstyrelsen#länsstyrelsenvästernorrland#västernorrland#kulturhistoria#kulturmiljöer