Check & Save & Download Instagram user photos and videos.List Most Popular Hashtags and Users. Recent Popular medias and share them Imgaddict
  1. Homepage
  2. sizirahatsızetmeyegeldim
Related hashtags for: sizirahatsızetmeyegeldim

#sizirahatsızetmeyegeldim photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #sizirahatsızetmeyegeldim on Instagram

Erman Velibeyoğlu (@ermanvelibeyoglu) Instagram Profile Photo ermanvelibeyoglu

Erman Velibeyoğlu

image by Erman Velibeyoğlu (@ermanvelibeyoglu) with caption : "Ey Muhammed! Getirdiğin dini öylesine bozdular,o hale getirdiler ki görsen artık sen bile tanıyamazsın #alişeriati #sizi" - 1681487357475272303
Report Download 0 12

Ey Muhammed! Getirdiğin dini öylesine bozdular,o hale getirdiler ki görsen artık sen bile tanıyamazsın #sizirahatsızetmeyegeldim ile 👋

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Hadis Tarihi ve Usûlü Dersleri / Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
✒️ *
*
Mademki Hz. Muhammed bizim için ilk ve en önemli örnekti" - 1678995821621014002
Report Download 0 36

🔊 Hadis Tarihi ve Usûlü Dersleri / Prof. Dr. Ahmet KELEŞ ✒️ * * Mademki Hz. Muhammed bizim için ilk ve en önemli örnektir. O halde bu ilk örneği en doğru bir şekilde tanımalı ve anlamalıyız. Çünkü ancak o zaman sahih bir peygamber tasavvuruna sahip olabiliriz. Bunun için de hiç kuşkusuz hadislere/rivayetlere ihtiyacımız vardır. Sahih peygamber tasavvuru ile sahih rivayet arasındaki bu zorunlu ilişki bizi Hadis Usûlüne getiriyor ve Hadis Usûlü de bize; “Rehberiniz benim. Beni takip ederseniz sizi hem sahih olan rivayete hem de sahih olan peygamber tasavvuruna götürürüm”, diyor. Bize düşen bu güvenilir rehberi takip etmektir. Onu takip etmenin anlamı da Hadis Usûlünü çok iyi öğrenmektir. Çünkü onun ilkeleri ve rehberliği sayesinde gerçekten Hz. Peygamber’e ait olan sözleri/hadisleri bulabileceğiz ve onun “En güzel örnek” oluşunu anlayacağız. Sonuç olarak Hadis Usûlü sadece bir metodoloji değil aynı zamanda bizi Hz. Peygamber’e ve onun örnekliğine götürecek olan en emin yoldur. * * #SiziRahatsızEtmeyeGeldim

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨  Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs
✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı" - 1665128845320482146
Report Download 0 31

🔊✨ İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri ✨ Muhammed Ziyauddin er-Rayyıs ✒️ Müslümanların siyasal alanda köklü, kapsamlı ve değişik bir düşünce sistemine sahip oldukları ve Müslüman düşünürlerin bu çerçevede birçok bilimsel kuram oluşturdukları bilinmektedir. Batı düşüncesinin ancak yakın zamanda erişebildiği nice sonuçların, Müslümanlar arasında geçmişte tartışılmış, irdelenmiş ve hatta uygulanmış olan kuramlar arasında bulunduğu, Batının bunlardan birçoğuna henüz yaklaşamamış olduğu -kanıtları da sayılarak- bu kitapta gözler önüne serilmiştir. Sözünü ettiğimiz bu özellikleri İslam’da Yönetim Sistemi ve Temelleri’ni alanında öncü duruma getirmiştir. Arapçasının arka arkaya sekiz baskı yapması ve okuyucuların büyük ilgisi de eserin alanında öncü oluşundan kaynaklanmıştır. İçeriği, sosyal bilimlerle uğraşan çevrelerin beğenisine; ulaştığı sonuçlarsa, bilim ve siyasal alanda ki yetkin kimelerin övgüsüne erişmiş, bu övgü ve beğeniler birçok kalem sahibince gündemde tutulmuştur. Elinizdeki bu kitap, İslam’ın, İslam hukukçularının toplum ve yönetimle ilgili görüşlerini öyle sistemli bir tarzda varmiştir ki; Müslümanların önüne, bu yolla pek çok çağdaş siyasal kuramı yeniden değerlendirebilmelerini sağlayacak yeni ufuklar açmıştır. * *   #SiziRahatsızEtmeyeGeldim

Report Download 0 95

#sizirahatsızetmeyegeldim Alı şeriati ismini duyanlar, şeriat anlıyorlar 😊 Ali Şeriati bir sosyolog ve yaptığı çalışmalar çok değerli. Şeriat karşıtı yani. 😊

ϜϓſϞ ⓘ̇ⓡⓔⓜ  #ELT (@duchessofmalfi) Instagram Profile Photo duchessofmalfi

ϜϓſϞ ⓘ̇ⓡⓔⓜ #ELT

image by ϜϓſϞ ⓘ̇ⓡⓔⓜ  #ELT (@duchessofmalfi) with caption : "#alişeriati #aliseriati #sizirahatsizetmeyegeldim #sizirahatsızetmeyegeldim" - 1655934099590064779
Report Download 0 15
Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat i" - 1647793252961936519
Report Download 0 31

🔊 Haberî Sıfatlar: Anlama Yöntemleri ve Yorumlar / Dr. Zübeyir BULUT ✒️ Allah’a sıfat izafe edilmesi ve sıfatların zat ile olan ilişkisi, Kelâm ilminin temel meseleleri arasında yer alır. Kelâmi ekol şeklinde kurumlaşmış olsun veya olmasın, İslam tarihi içinde sıfatlara ilişkin olarak birçok farklı görüş ortaya atılmış ve savunulmuştur. Selbî, sübutî, fiilî, manevi ve haberî şeklinde tasniflere bağlı olarak yapılan araştırmalar yanında sıfatları genel olarak ele alan çalışmalar da yapılmıştır. Meseleye Selefiye, Ashabulhadis, Mutezile ve Ehl-i Sünnet perspektifinden baktığımzda birbirine bazen yakın bazen de karşıt görüşlerin ileri sürüldüğüne tanık olmaktayız. Sıfatlar konusunda Müşebbihe ve Mücessime diye adlandırılan, fakat bir fırka olarak kurumsal varlığı bulunmayan kişi ve küçük toplulukların Allah’ı cisme ve insana benzeten katı ve aşırı yaklaşımını bir yana koyacak olursak zikredilen diğer üç mezhebin kendi içlerindeki kısmi görüş ayrılıklarına rağmen Allah’ı şanına yakışır bir şekilde tanıma kaygısı taşıdıkları söylenebilir. Bunlardan Selefiye’nin lafzı fazla yormayıp hakikatini Allah’a havale eden tefvizci yaklaşımının tam karşısında Mutezile’nin Allah’a nispet edilen cisimsel ve antropomorfik sıfatları şanına uygun bir şekilde tevil etmeyi önemseyen ileri tenzihçi yaklaşımının yer aldığını görmekteyiz. Bu ikisi arasında Eş’ariye ve Matüridiye şeklindeki kollarıyla Ehl-i Sünnet, Selefiye’nin kaygılarını taşımakla birlikte ılımlı bir tenzihçi yol izlemiştir. Fakat Sünni yaklaşımın daha ziyade Mutezile’nin yaklaşımına yakın durduğu da bir gerçektir. Aralarındaki farkı Mutezile’nin ta’til ve nefiy söylemini dillendirmekten kaçınmaları olarak tespit edebiliriz. Özellikle İmam Maturîdî’nin haberî sıfatlar konusunda mutedil bir tevil yöntemini esas aldığını görmekteyiz.   #SiziRahatsızEtmeyeGeldim

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Yay" - 1644251257874271947
Report Download 0 42

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Yayınevimizi ziyaret etti. Teşrifleri için kendisine teşekkür ederiz. #SiziRahatsızEtmeyeGeldim

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

Erman Velibeyoğlu (@ermanvelibeyoglu) Instagram Profile Photo ermanvelibeyoglu

Erman Velibeyoğlu

image by Erman Velibeyoğlu (@ermanvelibeyoglu) with caption : "Yobaz ve bağnazların asla anlayamacağı,din tüccarlığı adına kendi çıkarlarını zedelediği için sürekli kafir olarak nitel" - 1639469047963646856
Report Download 0 16

Yobaz ve bağnazların asla anlayamacağı,din tüccarlığı adına kendi çıkarlarını zedelediği için sürekli kafir olarak nitelendirdikleri amma baktığın zaman islamı her açıdan ele almış adam gibi adamdır ! #sizirahatsızetmeyegeldim 👋

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "⚡️arastiranmusluman⚡️ isimli takipçimizin Ali ŞERİATİ'nin KADIN (Fatıma Fatımadır) isimli kitabından alıntı yaptığı payl" - 1639087518317519285
Report Download 0 30

⚡️arastiranmusluman⚡️ isimli takipçimizin Ali ŞERİATİ'nin KADIN (Fatıma Fatımadır) isimli kitabından alıntı yaptığı paylaşımı @arastiranmusluman 📌 FATIMA FATIMADIR Fatıma hakkında konuşmak çok zordur. Fatıma bir "kadın"dı. islam'ın öngördüğü gibi bir kadındı. Onun çehresinin tasvirini peygamber kendisi resmetmişti. Onu zorluk, fakirlik, mücadele ocağında, kendi derin insanî eğitim merkezinde yetiştirmişti. Onu eşsiz bir insan kılmıştı. O, birçok açıdan örnek bir "kadın"dı. Babası için bir "kız"... Kocası için bir "eş"... Çocukları İçin bir "anne"... Yaşadığı döneme ve toplumuna karşı sorumluluk bilincine sahip "direnişin ve bilincin sembolü" bir kadın... O bir "imam", bir numune, bir ideal, bir "örnek insan"dı. Kendi kişiliğini kendisi inşa etmek isteyen her kadın İçin bir "şahitti"... O akıl almaz çocukluğuyla, dâhili ve harici cephelerde verdiği devamlı mücadelesiyle, babasının ve eşinin evinde, toplumda, düşüncede, hareket ve yaşamında; kadının "nasıl olması gerektiği" sorusuna cevap vermiştir. (Yazar: Ali Şeriati)  #SiziRahatsızEtmeyeGeldim

Fecr Yayınları (@fecryayinevi) Instagram Profile Photo fecryayinevi

Fecr Yayınları

image by Fecr Yayınları (@fecryayinevi) with caption : "⚡️ athrozendank ⚡️ isimli takipçimizin; Ali ŞERİATİ'nin ''Aşina Yüzlerle'' isimli kitabından alıntı yaptığı paylaşımı📌
M" - 1639070493704704300
Report Download 1 31

⚡️ athrozendank ⚡️ isimli takipçimizin; Ali ŞERİATİ'nin ''Aşina Yüzlerle'' isimli kitabından alıntı yaptığı paylaşımı📌 M.Ö 2500 sene önce Mısır Piramitleri inşaatında çalışarak ölen işçi köleye bile mektup yazabilecek hassasiyeti gösteren,Marksist Paradigma ile İslam Mefkûresi kritiğini yaparak alışılmışın dışına çıkmayı başarabilen,Ebu Zer el-Gıfârînin izinde İslam dünyasının aykırı düşünce adamı sosyolog AliŞeriati'nin hapisteyken ailesine ve dostlarına yazdığı mektuplar ; Aşina Yüzlerle @athrozendank #SiziRahatsızEtmeyeGeldim

Engin taş (@engintas6630) Instagram Profile Photo engintas6630

Engin taş

image by Engin taş (@engintas6630) with caption : "Şimdi bunu paylaşıyorum bazıları beni terörist olarak görecek ve görmeye devam edecek  ne varki o küçük beyinleri insan " - 1632591684108284334
Report Download 0 5

Şimdi bunu paylaşıyorum bazıları beni terörist olarak görecek ve görmeye devam edecek ne varki o küçük beyinleri insan yaşamını savunmayı anlamayacak #sizirahatsızetmeyegeldim